Hjem

      

Foreløpig bookinger til Evergreen høsten 2018:

 

18/19. aug. Tyristrand, Trollborgen                               kl 14.00 og 18.00

11. sept. Tasta bydelshus                                                 ---

15. sept. Klepp bibliotek/rådhuset                                 kl 14.00                                                           

21. sept. Sauda. folkets hus                                          kl 10.00 og kl 12.00

22. sept. Bergen. Suiten, Arna industrihus                    kl 14.00

25. sept. Bergen. Landås Menighets eldresenter          kl 12.00

27. sept. Randaberg bibliotek                                        kl 10.00

29. sept. Bergen. Nye Scala, Ulriken bydelssenter        kl 14.00

14. okt.   Helgåleiren. Ogna Scene                                kl 14.00

20. okt.   Jørpeland .Biblioteket                                      kl 12.00

27. okt.   Gjesdal bibliotek                                              kl 12.00

29. okt    Hjelmeland Skole                                             kl 10.30 og kl 12.00

03. nov.  Bergen. Ådnahall kulturverksted                      kl 14.00

04. nov.  Enestående familier Sandnes                          kl 13.00

10. nov.  workshop,Jørpeland. Folkets hus                    kl 12.00

17. nov.  Sandnes bibliotek                                             kl 12.00

08. des.  Enestående familier Skien                               kl 13.15

09. des.  Skien Menstad bydelshus                                kl 13.00

 

 

Foreløpig bookinger til Evergreen våren 2019:

 

25. jan.    Utsira skole                                                    Kl 12.00

04. feb.    Tjørsvågheimen Flekkefjord                           kl 12.00

04. feb.   Hidra Oms senter. Flekkefjord                         kl 17.00

05. feb.   Åmli skole. Åmli                                               kl 10.00

06. feb.   Valle bygdeheim dagsenter                             kl 13.00

07. feb.   Vennesla Kulturhus                                         kl  09.30

07. feb.   Vennesla Kulturhus                                         kl 10.30

07. feb.   Bykle samfunnshus                                         kl 17.30

08. feb.   Prestheia omsorgsenter                                  kl 12.00

10. feb.   Kristiansand bibliotek                                      kl 12.00

02. mars Sola Kulturhus                                                 kl 12.00

Mai: 2 forestillinger ved Midjord bydelshus kl ?.

 

Turne med DKSS i Sandnes kommune

23. mai   Riska boas                                                       kl 11.30 

24. mai   Austrått boas                                                    kl 11.30

27. mai  Rovik boas                                                        kl 11.30

28. mai  Byhagen boas                                                   kl 11.30

29. mai  Lura boas                                                          kl 11.30

03. juni  Rundeskogen boas                                           kl 11.30

04. juni  Sandnes helsesenter                                        kl 11.30

05. juni  Trones bolig- og eldresenter                             kl 11.30

06. juni  Åse boas                                                           kl 11.30

07. juni  Lunde boas                                                       kl 11.30   


                          -----


Orango Yogatango: Familieforestilling.

April 2019

 

29. april  Hundvåg bydelshus                       kl. 11.00 og 12.30

05. mai   Byhaugkafeen åpen forestilling     kl. 14.00

10. mai   Bekkefaret bydelshus                    kl. ?


Høst  2018

Skromlehjulet.com Copyright @ 2018 All Rights Reserved