Workshop in Doll Creation

WORKSHOP IN DOLL CREATION

Tilbud om workshop i Dukkemaking.

Lær å lage Sufi dukker fra Egypt.

Kurs i dukketeater for lærere og elever.

Skromlehjulet tilbyr kurs for elever og lærere i Skolen

Dukketeater gir barna en mulighet for å utfolde seg allsidig, og lar dem ta i bruk flere sider av seg selv. Aktivitet, spill og lek i sammen, er grunnlag for gode opplevelser og læring.

Sammen med kursholdere vil dere i år få en lett innføring i å lage den fantastiske Sufidukken (snurredukke) fra Egypt.

Vi har med oss Refaat Riyan fra Egypts sitt stats dukketeater Han vil lede kurset og vise oss oppbyggning og teknikk fra Egypt sine dukketeater tradisjoner.

Ved å arbeide med å lage dukker / figurer i forskjellige materialer, oppøves fantasien. Å spille teater med dukker, lar barna oppleve hvordan det er å stå på en ”scene”; å fortelle en historie sammen med andre foran et publikum. Å spille teater oppøver barnas muntlige ferdigheter

og evnen til å leke. Gjennom ”rollespill” kan vi lettere gi uttrykk for tanker og følelser

 

 

 

Kort presentasjon av dukketeaterkurs

Vi begynner med å vise forskjellige dukker og hvordan de kan lages.

Så demonstrerer vi hvordan de kan bevege seg og hvordan dukkene kan fortelle historier.

Vi finner fram til materialer som kan bli mulige dukker, dekor, bilder.

Gjennom å leke vil vi improvisere fram ”historier”, og hjelpe hverandre videre hvis den enkelte står fast i sitt spill. Vi prøver å gi hver dukke sin spesielle karakter ved hjelp av stemmebruk og bevegelser.

Nå kan vi spille teater med dukkene, gruppevis eller alene og målet er deltagelse og aktivitet.

Noen elever vil nok synes at den tekniske delen med dukketeateret er spennende , så vi kommer til å gi barna en lett innføring i enkel scenebygging , bruk av lys og lyd , skape illusjoner på scenen.

Skromlehjulet.com Copyright @ 2015 All Rights Reserved