Hjem


En familieforestilling. Tilpasset for eldre og barn sammen

Awarded with "best acting duet" in Russia/Vyborg

Baltic puppetwhirl international festival

September 2019

Skromlehjulet.com Copyright @ 2018 All Rights Reserved